Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,94 mln euro wobec 2,42 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 37,05 mln euro wobec 9,74 mln euro rok wcześniej.