W całej Unii Europejskiej ceny producentów wzrosły o 0,4 w ujęciu m/m, a w ujęciu rocznym - zwiększyły się o 7,0 proc. Spośród członków UE, których dane uwzględnia Eurostat, największe wzrosty w ujęciu rocznym zanotowały Wielka Brytania (12,6 proc.), Litwa (10,7 proc.) oraz Łotwa (9,0 proc.).

Najniższy poziom inflacji PPI zanotowano na Malcie oraz w Szwecji (po 1,0 proc.) i na Słowacji (2,0 proc.). Danych dla Polski nie podano. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w lipcu 2011 r. wobec poprzedniego miesiąca o 0,4 proc., a w ujęciu rocznym wzrosły o 5,9 proc. W maju wzrosły o 5,6 proc. r/r.