"Głównym celem emisji akcji było pozyskanie środków na nabycie 100% udziałów w Interlandia, co pozwoliło na rozszerzenie naszej oferty o usługi związane z dostarczaniem internetu oraz programów telewizyjnych i zaoferowanie ich w pakiecie 'triple play'. Pierwsze efekty tej współpracy był już widoczne w II kw. 2011 r., w którym Open-Net zanotował 44,49 tys. zysku netto w porównaniu do 81,53 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 roku" - powiedział prezes Damian Kocoń, cytowany w komunikacie.

Spółka poinformowała, że jej strategia opiera się na wykorzystaniu wzrostowego rynku i jego rozdrobnienia do budowy silnego podmiotu telekomunikacyjnego tak, aby za 2-3 lata możliwe było przejście na rynek podstawowy GPW.