Na rynku stopy procentowej piątkowa sesja przyniosła wzrosty rentowności SPW widoczne szczególnie na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Na notowania oddziałują przede wszystkim dwa czynniki. Pozytywnie, rosnące oczekiwania, że banki centralne na świecie zdecydują się na stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej w sytuacji obserwowanego spowolnienia globalnej gospodarki i rewizji w dół prognoz dotyczących tempa wzrostu PKB. W czwartek na obniżkę głównej stopy procentowej niespodziewanie zdecydował się bank centralny Brazylii (-50 pb do 12%), a 4 sierpnia Turcji (-25 pb do 5,75%). Rynek spekuluje, że również bank centralny Meksyku zacznie łagodzić politykę pieniężną. Podstawą do podjęcia decyzji były we wspomnianych przypadkach przede wszystkim obawy przed dalszym rozwojem kryzysu nadmiernego zadłużenia w Europie i wzrost ryzyk dla globalnej gospodarki. Coraz częściej zaczyna się też mówić w Europie, że EBC, który już zmienił swoją retorykę (oraz dokonał rewizji w dół prognoz), nie tylko utrzyma stopy procentowe w br. bez zmian, ale niektórzy twierdzą, że powinien je obniżyć.

W ten scenariusz wpisała się również dzisiejsza publikacja danych nt. rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że w sierpniu liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych nie uległa zmianie wobec przyrostu o 85 tys. po korekcie. Z kolei rynek spodziewał się wzrostu o 75 tys. wobec 117 tys. przed korektą. Słabsze dane bieżące jak i po korekcie doprowadziły do silnych spadków rentowności amerykańskich Treasuries (o około 6 pb). Na polskim rynku obligacji nie widać było silniejszej reakcji. Podczas całej sesji z kolei krzywa kontraktów IRS zniżkowała o 3-8 pb.

Oprócz obaw o wzrost gospodarczy, nad globalnym rynkiem ciąży sytuacja w Europie. Pojawiają się informacje, że Grecja może nie spełnić warunków, koniecznych do utrzymania pomocy międzynarodowej (prawdopodobnie wyższe od założeń okażą się m.in. wskaźniki zadłużenia). Dodatkowo media informują też o trudnościach w implementacji rozwiązań bilansujących finanse publiczne Włoch. Wspomniane obawy przekładają się na wyższą premię za ryzyko kredytowe, stymulują wzrosty rentowności obligacji Hiszpanii i Włoch, a także odbijają się negatywnie na notowaniach dłuższych instrumentów na polskim rynku stopy procentowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.