Biały Dom poinformował, że rząd USA skorygował swoje wcześniejsze prognozy gospodarcze na ten rok. Tempo wzrostu PKB wyniesie w tym roku 1,7%, podczas gdy jeszcze w lutym prognozowano 2,7%. Nie widać też szans na szybką poprawę sytuacji na rynku pracy. Jak pokazały rządowe szacunki, wskaźnik bezrobocia wyniesie w tym roku w USA 9,0% zaś w przyszłym 9,1%. Na to nakładają się obawy o kraje PIIGS. Szczegóły planu włoskich oszczędności budżetowych wciąż pozostają przedmiotem ożywionych dyskusji i stanowią nadal wysoki czynnik ryzyka. Pojawiły się też sugestie, iż Ateny nie zdołają w tym roku zbić deficytu do poziomu, jak obiecały UE i MFW w zamian za pakiet pomocowy. W piątek nieoczekiwanie przerwana została bowiem kontrola greckich banków prowadzona przez MFW-KE-EBC, co wzbudziło obawy o możliwość ich dalszego funkcjonowania. Z kolei korzystająca już z pomocy funduszu Irlandia potwierdziła wczoraj, że raczej nie zdoła wrócić na rynki finansowe na początku 2012 roku i choć spodziewa się wzrostu gospodarczego będzie potrzebować obiecanej unijnej pomocy.

Rosnący niepokój skłonił inwestorów do poszukiwania bezpiecznych form lokowania kapitału, co znalazło przełożenie w umacniających się notowaniach franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Tuż po otwarciu piątkowej sesji kurs EUR/CHF spadł do 1,11 zaś EUR/USD do 1,42.

Na rynku krajowym, złoty mocno tracił w piątek na wartości, a źródłem przeceny (podobnie jak w czwartek) było pogorszenie nastrojów na światowych giełdach. Kurs EUR/PLN wzrósł do 4,17-4,18 zaś CHF/PLN przełamał opór na 3,75-3,76 i już w okolicach tych poziomów oczekiwały na publikację danych dnia.

Amerykański Departament Pracy podał, że w sierpniu w sektorze pozarolniczym liczba miejsc pracy nie zmieniła się w porównaniu z lipcem, kiedy to przybyło 85 tys. nowych etatów po rewizji. Rynek spodziewał się +75 tys. wobec 117 tys. przed korektą. Stopa bezrobocia nadal wynosi 9,1% r/r.

Rynek walutowy na opublikowane figury zareagował dalszym spadkiem kursu EUR/CHF do 1,10 i silną wyprzedażą aktywów mniej bezpiecznych, w tym złotego. Kurs EUR/PLN przełamał 4,19; zaś CHF/PLN zbliżył się do 3,77. Co może zastanawiać, to relatywnie stabilnie wyglądała sytuacja na parze EUR/USD – wspólna waluta utrzymała poziomy praktycznie sprzed publikacji danych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.