Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 11.193,48 mln zł w lipcu, co oznacza wzrost o 28,2 proc. w skali roku i o 14,38 proc. w skali miesiąca. Wynik z odsetek wzrósł o 12,22 proc. w skali roku do 19.826,86 mln zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 8.146,44 mln zł i był wyższy o 2,47 proc. w porównaniu z końcem lipca 2010 r. W skali miesiąca wynik z odsetek wzrósł o 15,13 proc., a wynik z prowizji o 14,34 proc.

Wynik z działalności bankowej wzrósł w skali roku o 7,36 proc. do 32.940,49 mln zł, zaś w ujęciu miesięcznym zwiększył się o 14,75 proc. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 29,80 proc. r/r do 11.192,90 mln zł. W skali miesiąca wzrost sięgnął 14,42 proc. Koszty działalności banków wzrosły o 5.97 proc. w skali roku do 15.414,51 mln zł, zaś miesiąc do miesiąca były wyższe o 14,60 proc.

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadła o 48,12 proc. w skali roku do 4.288,24 mln zł na koniec lipca, zaś w skali miesiąca ich wartość spadła o 15,17 proc. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,51 proc.  na koniec lipca 2011 r. wobec 13,83 proc. rok wcześniej i 13,71 proc. na koniec czerwca 2011 r.