„Zamiarem GPW jest uzupełnienie działalności prowadzonej przez nią w zakresie rynku instrumentów finansowych, o rynek towarów giełdowych. Ma to na celu umacnianie roli Grupy Kapitałowej GPW jako zarządzającej infrastrukturą obrotu i usługami powiązanymi, takimi jak tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rynków instrumentów inwestycyjnych i usługi posttransakcyjne" – czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: GPW rozważy emisję obligacji na sfinansowanie przejęcia TGE

Wcześniej prezes GPW, Ludwik Sobolewski, oceniał, że oferta GPW będzie "bezkonkurencyjna jeśli chodzi o możliwości budowania synergii platform obrotu, za to konkurencja będzie na poziomie ceny". Ewentualna transakcja przejęcia TGE przez GPW będzie akceptowana przez UOKiK, więc prezes Sobolewski zaznacza, że proces może trwać kilka miesięcy. W maju prezes GPW powiedział, że liczy na sfinalizowanie w tym roku przejęcia TGE, a jeśli dojdzie do tej transakcji, GPW nie wyklucza sfinansowania jej poprzez emisję obligacji. Według wcześniejszych informacji, scenariusz polegający na przejęciu TGE przez GPW pozytywnie oceniali przedstawiciele Skarbu Państwa, który ma 22,34 proc. akcji TGE.

Od grudnia 2010 r. GPW ma własny rynek energii elektrycznej, uruchomiony na bazie Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną (POEE). W całej I poł. 2011 roku spółka miała 71,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 54,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 137,47 mln zł wobec 111,48 mln zł.