Cena docelowa została obniżona do 27,4 zł z 28,4 zł, czyli o 3,5 proc.

Raport został sporządzony, gdy rynkowa cena akcji LOTOS wynosiła 30,33 zł, o 9,7 proc. więcej od wyceny analityków DI BRE.

„Ostatnie mocne spadki kursu Lotosu (od kwietniowego szczytu -38%) nie stanowią w naszej opinii okazji do kupna i są tylko urealnieniem wyceny Spółki w obliczu bardzo niekorzystnych tendencji makro w sektorze rafineryjnym. Obecna wycena implikuje wskaźnik EV/EBITDA LIFO’2011 na poziomie 8,1 vs. 5,9 w przypadku Orlenu, a poziom zadłużenia netto przekracza 5-krotność EBITDA LIFO (dla Orlenu po korekcie o wpływy z Polkomtela jest to tylko 1x). W tym kontekście znacznie korzystniejszy bilans ryzyka w niepewnym otoczeniu mają akcję płockiego koncernu, tym bardziej że PKN ma zdywersyfikowane źródła zysków (petrochemia, detal). Premia dla Lotosu ze względu na proces prywatyzacji jest nieuzasadniona, gdyż z uwagi na uwarunkowania polityczne sprzedaż kontrolnego pakietu jest bardzo mało prawdopodobna. Obniżamy naszą cenę docelową z 28,4 PLN do 27,4 PLN (obniżka prognoz częściowo zneutralizowana przez spadek stopy wolnej od ryzyka), ale ze względu na obecny kurs akcji podnosimy rekomendację ze sprzedaj do redukuj” – napisano w raporcie DI BRE.