Dzieła sztuki wypierają złoto

Złoto od zawsze kusiło zamożnych tego świata. Wiele najbogatszych rodzin utrzymało swoje udziały na rynku złota przez ponad 10 lat aż do tej pory. Pieniądze ulokowane w złoto stanowiły ok. 15 proc. ich portfela inwestycyjnego. Teraz bogacze zgarniają zyski i przestawiają się na rynek sztuki – tłumaczy agencji Reuters Andrew Nolan, dyrektor pionu Wealth Management w firmie Stonehage. 

>>> Czytaj też: Gdzie uciekać ze swoimi pieniędzmi? Oto najbezpieczniejsze inwestycje

Kolejne 15 proc. swoich rodzinnych oszczędności bogacze lokują w fundusze hedgingowe, a 20-25 proc. – w produkty o stałej stopie procentowe.

Z obserwacji Nolana, który doradza najbogatszym, wynika, że inwestorzy zwiększają swoje zaangażowanie w sztukę, gdyż rynek ten radzi sobie w czasie kryzysu znacznie lepiej, niż wiele innych rynków.

Lasy i ziemia rolna zamiast skomplikowanych struktur

Mimo, że ostatnie problemy na rynkach finansowych zwiększyły presję na utrzymywanie dużej płynności w inwestycjach, wielu klientów bankowości prywatnej decyduje się zamrozić swoje rodzinne bogactwo w bezpiecznych aktywach na dłużej. Popularność zyskują inwestycje w ziemię rolną oraz w lasy i aktywa „lifestylowe”, takie jak dzieła sztuki.

Kryzys finansowy sprawił, że majętni inwestorzy bardziej skupiają się na kwestii zarządzania ryzykiem i mocno redukują dźwignię finansową. Starają się też unikać zbyt złożonych produktów finansowych, takich jak produkty strukturyzowane, na rzecz prostszych rozwiązań. Zbyt ryzykowna staje się również spekulacja na rynku walutowym, więc ograniczają ją do minimum.

>>> Czytaj też: Inwestycje w drewno - nowa zyskowna alternatywa na trudne czasy

Akcje banków wypadają z portfela

Kryzys zadłużenia w Europie zachwiał wiarę rynków w rządowe papiery skarbowe, dlatego coraz częściej inwestorzy zamieniają je na obligacje korporacyjne emitowane przez duże firmy o solidnej pozycji na rynku. Groźba bankructwa wielkich koncernów jest teraz mniejsza niż ryzyko upadku niektórych państw strefy euro.

Problemy finansowe banków również wpłynęły na zmianę strategii inwestycyjnej zamożnych. “Dużo bogatych rodzin inwestuje w surowce pośrednio, kupując akcje spółek powiązanych z tym rynkiem. Wciąż unikają walorów banków i innych instytucji finansowych. Jeszcze 3-4 lata temu, ich ekspozycja była znacznie większa” – mówi Reutersowi Andrew Nolan.

>>> Zobacz też: Poradnik początkującego inwestora