"W tym tygodniu obserwujemy nieznaczną poprawę nastojów konsumenckich. Do poziomu sprzed dwóch tygodni powróciły oceny sytuacji gospodarczej w Polsce, a także klimatu zakupowego. Dalszemu pogorszeniu (-1 pkt.) natomiast uległa ocena własnej sytuacji finansowej badanych. Należy jednak zauważyć, że o ile ocena klimatu zakupowego (-22 pkt.) oraz ocena sytuacji gospodarczej (-22 pkt.) kraju pozostaje negatywna, to wciąż utrzymuje się nieznaczna nadwyżka pozytywnych ocen sytuacji" - napisano w komentarzu.

"Opisane powyżej zmiany mogą być spowodowane pozytywnymi informacjami, jakie w ostatnim tygodniu dotyczyły rodzimej gospodarki - w szczególności tymi dotyczącymi wzrostu PKB za II kw. 2011r. Informacje te były obecne praktycznie we wszystkich mediach i trafiły do dużej rzeszy konsumentów. Jednak niewielki wzrost wartości składowych wskaźnika można wiązać przede wszystkim z obawami o dalszy rozwój sytuacji gospodarczej, na co wskazuje także zwiększające się w ostatnich miesiącach poczucie zagrożenia bezrobociem, oraz z deklarowanym pogorszeniem sytuacji własnej badanych" - dodano.

>>> Polecamy: Bezrobociem Polska stoi. Coraz trudniej o pracę

Instytut Badania Opinii "Homo Homini" 30 lipca 2011r. rozpoczął badanie konsumenckiego wskaźnika oceny sytuacji gospodarczej (wskaźnik nastroju konsumentów) opartego na analogicznym badaniu realizowanym w Stanach Zjednoczonych od 1985 roku pod nazwą Consumer Comfort Index.