„Po dokonaniu oceny ofert wiążących złożonych przez Potencjalnych Inwestorów w związku z opublikowanym w dniu 21 kwietnia 2011 roku zaproszeniem do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 2 258 379 akcji o wartości nominalnej 100 złotych każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki ZEW Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy, Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o dopuszczeniu do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki następujące podmioty: ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, Energo-Pro a.s. z siedzibą w Svitavy, Republika Czeska, KGHM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, Konsorcjum: ZEW Niedzica – Pracownicy S.A. z siedzibą w Niedzicy, KI Energy S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Kulczyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie; TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach"- podano w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności ZEW Niedzica jest wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.