"Nowa prognoza uwzględnia ostatnie transakcje nabycia obsianego areału oraz wzrost wielkości zasiewów zbóż ozimych" - powiedział Mazin podczas konferencji prasowej. Podczas IPO na warszawskiej giełdzie spółka prognozowała 19,95 mln USD zysku netto, 24,23 mln USD zysku EBITDA i 26,5 mln USD przychodów.

Spółka dysponuje obecnie 52,9 tys. ha areału. W ostatnim czasie nabyła zakłady produkujące 4,8 tys. ton kiełbasy rocznie, oddała do użytku magazyn na warzywa o pojemności 2,8 tys. ton oraz magazyny zbożowe na 25 tys. ton do łącznie 55 tys. ton.

SG Agro SA, miał 18,75 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 1,16 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 2,59 mln USD wobec 1,65 mln USD rok wcześniej.