"Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 18 934 mln zł oraz zysku netto na poziomie 9 643 mln zł, co oznacza podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 18% i 16% w odniesieniu do prognozy opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 31 stycznia br." - podano w komunikacie.

O możliwości podniesienia prognozy przychodów i zysku netto na ten rok spółka informowała w sierpniu, po publikacji wyników finansowych po I połr. Styczniowa prognoza zakładała wypracowanie jednostkowego zysku netto w wysokości 8.345 mln zł przy przychodach w wysokości 16.067 mln zł "Wzrost prognozowanego wyniku to przede wszystkim skutek korzystniejszych notowań miedzi i srebra oraz wzrostu produkcji. Przewidujemy, że produkcja miedzi wzrośnie o 27 tys. t , w tym ze wsadów własnych o 10 tys. t" - powiedział prezes Herbert Wirth, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że wzrost prognozowanego wyniku jest przede wszystkim skutkiem: - korzystniejszego od zakładanego w budżecie poziomu notowań metali; wyższego wolumenu sprzedaży miedzi i srebra, przy wyższych od zakładanych w budżecie kosztach działalności operacyjnej z tytułu wzrostu wartości zużytych obcych materiałów miedzionośnych. Skorygowana prognoza uwzględnia rzeczywisty poziom wypłaconej dywidendy za 2010 rok oraz wynik na transakcji sprzedaży Polkomtela zgodnie z warunkami przedwstępnej umowy zawartej ze spółką Spartan Capital Holdings, podano także.

Nowa prognoza zakłada niższy o 9 proc. poziom całkowitego jednostkowego kosztu produkcji ze wsadów własnych. Wynika to przede wszystkim z korzystniejszej wyceny szlamów anodowych z tytułu wzrostu cen srebra. Nowe założenia budżetowe zakładają także wzrost o 19 proc. wydatków na inwestycje kapitałowe, na projekty związane z realizacją strategii spółki. W I poł. 2011 roku spółka miała 4315,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2396,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 11221,17 mln zł wobec 7811,78 mln zł.