Jak poinformował rzecznik AGH Bartosz Dembiński, głównym beneficjentem porozumienia jest uczelnia. Umowa, oprócz staży i praktyk w GEH, przewiduje m.in. dyskusję na temat potencjału budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Obecnie w głównej siedzibie firmy w Wilmington w USA na stażach przebywa czterech studentów Akademii Górniczo-Hutniczej - podkreślił Dembiński.

W myśl umowy AGH spełniać będzie rolę dostawcy programów edukacyjnych dla szkolenia pracowników w dziedzinach powiązanych z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej, dla której GEH mógłby służyć jako dostawca technologii i niektórych urządzeń, jak również rozwiązań inżynieryjnych i technicznych, a także usług doradczych.

Porozumienie podpisali: prorektor ds. nauki AGH prof. Tomasz Szmuc, wiceprezes GEH Danny Roderick oraz dyrektor generalny GEH Polska Ziemowit Iwański.

GE Hitachi wchodzi w skład General Electric - jednego z największych światowych koncernów. GE zatrudnia w Polsce ponad 6 tys. osób, począwszy od energetyki, przez przemysł lotniczy czy kosmiczny po bankowość.

GEH jest jednym z trzech - obok Westinghouse i francuskiej Arevy - potencjalnych dostawców technologii dla polskiej elektrowni jądrowej. W lipcu firma wygrała przetarg na budowę elektrowni jądrowej w Visaginas na Litwie, która jest wspólnym projektem spółek energetycznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

W Polsce GEH podpisało już szereg umów o współpracy z uczelniami i firmami, dotyczących współpracy przy projektach energetyki jądrowej w regionie.