Rynek walutowy zareagował gwałtowną wyprzedażą szwajcarskiego franka na komunikat banku centralnego, kontynuując jego wyprzedaż, która rozpoczęła się już godzinę przed upublicznieniem cytowanego komunikatu. Krótko po godzinie 10:00 kurs EUR/CHF wyznaczył dzienne maksimum na 1,2184, a USD/CHF 0,8566. Dwie godziny wcześniej kursy tych par kształtowały się odpowiednio na poziomie 1,1030 i 0,7852.

Frank gwałtownie traci też do innych walut. W tym polskiego złotego. Kurs CHF/PLN spadł z 3,84 do 3,46 zł. Działania SNB, które w naszej opinii okażą się skuteczne, są korzystne dla polskiej waluty. Tańszy frank oznacza większą konsumpcję. Oznacza też poprawę bilansów banków, które w największym stopniu udzielały kredytów denominowanych we franku.