Europejski Bank Centralny poinformował, że w zeszłym tygodniu (do 2 września) skupił obligacje skarbowe państw strefy euro o wartości 13,5 mld EUR. Tym samym wartość wszystkich skupionych papierów, znajdujących się w portfelu EBC, wynosi obecnie 129 mld EUR. Dla porównania jeszcze na koniec lipca wynosiła ona około 74 mld EUR. Niepokoić może, że mimo tak znaczącej skali skupu (55 mld EUR) nie ma wymiernych efektów na rynku wtórnym. W dalszym ciągu obserwujemy tendencję do wzrostu rentowności zarówno hiszpańskich jak i włoskich papierów skarbowych. W sektorze 10-lenim jest to już odpowiednio 5,26% i 5,56%. Wyraźnie bankowi centralnemu zależało na ustabilizowaniu notowań bliżej lub poniżej 5%. Gwałtowną wyprzedaż widać też na rynku obligacji greckich. Roczny papier ma obecnie rentowność około 70%, natomiast 2-letni 50% (przy cenie 50 EUR). Dłuższy koniec krzywej dochodowości utrzymuje się poniżej 40%.

Na świecie obserwować można było podczas poniedziałkowej sesji gwałtowną wyprzedaż aktywów ryzykownych i ucieczkę w kierunku bezpiecznych inwestycji. Indeksy giełdowe w Europie zniżkowały o 4,00-5,50% (polski WIG20 stracił 3,53%). Na rynku niemieckich obligacji rentowności spadły o prawie 15 pb na całej krzywej dochodowości. Silnie rosły również notowania kontraktów CDS w przypadku praktycznie wszystkich państw europejskich. Ze względu na dzień wolny od pracy (rynek finansowy w Stanach Zjednoczonych nie pracował), stąd reakcję inwestorów poznamy w tym przypadku dopiero we wtorek.

Głównym powodem obaw inwestorów jest sytuacja w Europie. Z jednej strony widać narastającą niechęć do dalszego udzielania wsparcia państwom dotkniętym kryzysem (słabnąca pozycja kanclerz A. Merkel w samych Niemczech oraz opór ze strony Finlandii, ale i innych państw europejskich), z drugiej strony coraz większe trudności napotykają Grecja, czy Włochy w realizacji swoich wcześniejszych zapowiedzi sanacji finansów publicznych. To rodzi ryzyka dalszej eskalacji kryzysu i w konsekwencji niewypłacalności niektórych państw europejskich.

Na krajowym rynku stopy procentowej zmiany notowań determinowane były czynnikami globalnymi. Na skutek ucieczki w kierunku aktywów bezpiecznych spadły również rentowności SPW (o 2-6 pb) oraz kontraktów IRS (o 7-16 pb).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.