Reakcją na taką decyzję było podniesienie się notowań euro z nieco ponad 1,1 do przeszło 1,21 franka. Pokaźne zmiany kursu są też udziałem CHF/PLN. Z około 3,8 zł spadł do poniżej 3,47 zł.

Poprawił się klimat też na giełdach, ale w tym przypadku zmiany są relatywnie niewielkie biorąc pod uwagę nawet tylko skalę wczorajszej wyprzedaży. Sama interwencja szwajcarskiego banku nic nie zmienia w otoczeniu rynkowym. Powoduje jedynie, że inwestorzy mają do „dyspozycji” jeden bezpieczny rynek mniej do zarabiania. Na dłuższą metę jednocześnie wszyscy będą się przyglądać skuteczności działań szwajcarskiego banku. Jeśli okazałoby się, że nie jest w stanie realizować założonego celu, nerwowość na rynkach finansowych mogłaby jeszcze się zwiększyć.

Z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez HSBC wynika, że zarządzający na świecie, którzy decydują o alokowaniu 4,4 bln USD, traktują ostatnią wyprzedaż akcji jako okazję do kupna. Blisko 3/4 badanych utrzymuje w III kwartale przeważoną pozycję w akcje. Kwartał wcześniej było to 44%. Natomiast niedoważa obligacje 57% zarządzających wobec 38% kwartał wcześniej. W odniesieniu do europejskich akcji mamy wzrost negatywnego nastawienia. Połowa z zarządzających niedoważa je wobec 11% kwartał wcześniej. Optymistyczne nastawienie do akcji wskazuje, że giełdy jeszcze nie osiągnęły twardego dna.