Wśród ponad 2 tys. gości z 60 krajów w Krynicy organizatorzy zapowiadają obecność m.in. premiera Donalda Tuska, wicepremiera Waldemara Pawlaka, ministra finansów Jacka Rostowskiego i innych członków rządu. Będzie też szef NBP Marek Belka, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, liczni politycy z państw Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawiciele największych światowych i regionalnych firm, naukowcy.

Główne tematy dyskusji to zmiany wspólnej polityki rolnej UE, walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną w państwach dążących do integracji z Unią, konsekwencje kryzysu finansów publicznych w państwach grupy PIGS (Portugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania) dla całej strefy euro, szanse Europy na arenie geopolitycznej. Wśród sąsiadów Unii szczególna uwaga poświęcona zostanie Ukrainie.

>>> Czytaj też: Niemcy do Greków: bierzcie się za reformy, inaczej nici z pomocy

Dyskusje dotyczyć też będą szerzej pojętej polityki międzynarodowej i międzynarodowemu bezpieczeństwu, propozycjom rozwiązania konfliktów regionalnych, w szczególności na Zakaukaziu, sytuacji Wspólnoty Niepodległych Państw.

Debaty będą się odbywały również na forach tematycznych, poświęconych m.in.: energetyce, innowacjom, zagadnieniom społecznym, ochronie zdrowia czy reformom państwa.

Główne tematy na forum energetycznym to gaz ziemny jako paliwo przyszłości, perspektywa eksploatacji gazu niekonwencjonalnego i zmiany geopolityczne, jakie za sobą niesie, perspektywy i bezpieczeństwo energetyki jądrowej, inteligentne sieci przesyłowe.

>>> Czytaj też: W tym tygodniu okaże się, czy strefa euro przetrwa

Forum innowacji to dyskusje o pracach badawczo-rozwojowych, procesach komercjalizacji wyników badań naukowych czy gospodarce cyfrowej.

Na forum ochrony zdrowia omówione mają zostać m.in. kwestie roli innowacji czy roli państwa i ubezpieczycieli prywatnych w tej dziedzinie.

Z kolei kwestia Ukrainy, stosunki UE z Rosją, przyszłość strefy euro i wspólnej europejskiej dyplomacji to tematy planowane na forum "Unia Europejska i jej sąsiedzi".

W piątek, w ostatnim dniu forum, planowana jest konferencja ministrów gospodarki państw UE i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Forum Ekonomicznemu towarzyszyć będzie Forum Regionów, odbywające się w Krynicy i Muszynie. To spotkanie przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy z przedstawicielami administracji publicznej i UE, biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi.