Podczas rozpoczętych we wtorek w Katowicach targów górniczych "Katowice 2011" prezes powiedziała dziennikarzom, że zwiększenie zdolności wydobywczych to jeden z celów strategii działania KW na najbliższe lata, nad którą kończą się obecnie prace.

Strzelec-Łobodzińska zapowiedziała, że w kolejnych latach Kompania utrzyma obecny poziom nakładów inwestycyjnych. Obecnie firma wydaje na inwestycje ok. 900 mln zł rocznie, co prezes uznała za optymalną wielkość.

"Mamy swój określony rynek - ok. 56-57 proc. krajowego rynku węgla - i dla zapewnienia tej ilości węgla nie potrzeba obecnie radykalnego przebudowania programu inwestycyjnego" - oceniła prezes.

Jej zdaniem, roczne inwestycje w kolejnych latach nie powinny być mniejsze niż 900 mln zł, chyba że - jak mówiła - firmie uda się przeprowadzić wejście w nowe, nieeksploatowane dotąd pola. "To kwestia dwóch przyszłych lat - wtedy będą potrzebne większe środki" - zapowiedziała Strzelec-Łobodzińska.

Prezes wyjaśniła, że zarząd KW pracuje obecnie nad strategią firmy w dwóch aspektach - krótkookresowym, na 3-5 lat oraz długookresowym. Obie strategie mają być gotowe w tym roku - długoterminowa ma zawierać ogólne cele firmy, krótkookresowa ma mieć charakter szczegółowy i zawierać plan służący realizacji zakładanych celów.

"W tej krótkookresowej strategii zakładamy zwiększenie zdolności produkcyjnych o ok. 3 mln ton w trzy lata, do ok. 43 mln ton rocznie" - powiedziała prezes.

Według Strzelec-Łobodzińskiej, wejście firmy na giełdę raczej nie nastąpi w tym trzyletnim horyzoncie czasowym, chociaż - jak zastrzegła - zarząd chciałby, aby za ok. trzy lata Kompania była gotowa do ewentualnego debiutu na parkiecie.

"Cel giełdowy jest raczej poza trzema latami; być może jest to koniec trzeciego roku. Aby o tym myśleć, musielibyśmy mieć powody. Po pierwsze, musiałby tego chcieć właściciel; musielibyśmy mieć silny bodziec przyspieszenia. Natomiast w 2015 r. my będziemy przygotowani, będziemy czekać na decyzję właściciela" - zapewniła prezes.

Kompania Węglowa to największy polski producent węgla i największa górnicza firma w Europie. Zatrudnia ponad 60 tys. osób w 15 kopalniach. W ubiegłym roku wydobyły one ok. 40 mln ton węgla; w tym roku może to być ok. 800 tys. ton więcej. Gdy w 2003 r. powstawała Kompania, jej zdolności wydobywcze przekraczały 50 mln ton.