"Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła w sierpniu 2011 roku 11,6 proc. i w porównaniu do lipca br. spadła o 0,1 punktu procentowego. Bezrobotnych było 1 856 300 osób. Pracodawcy zgłosili 71 900 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej" - powiedziała Fedak podczas konferencji prasowej.

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2011 roku wyniosła 1856,3 tys. osób i w porównaniu do końca lipca 2011 roku spadła o 6,9 tys. osób (tj. o 0,4 proc.). Rok wcześniej spadek liczby bezrobotnych wyniósł 12,7 tys. osób (tj. 0,7 proc. m/m). Ustawa budżetowa na 2011 rok przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie na koniec 2011 roku 9,9 proc. W założeniach do budżetu 2012 rząd zapisał wzrost tego wskaźnika do 10,0 proc. na koniec przyszłego roku.