W zamian zaoferowane zostaną obligacje zapadające w kwietniu 2016 r. serii PS0416 oraz październiku 2021 r. serii DS1021, podał resort. Ceny obligacji zostaną opublikowane w środę, 2 sierpnia, do godz. 15.00. Na sierpniowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe zapadające w w styczniu 2015 r. serii WZ0115 o wartości 1.959,526 mln zł, w styczniu 2021 serii WZ0121 o wartości 896,328 mln zł oraz w październiku 2011 r. serii DS1021 o wartości 1.215,061 mln zł (łącznie: 4.070,915 mln zł), odkupując papiery zapadające w sierpniu 2011 r. serii DZ0811 o wartości 638,762 mln zł, we wrześniu 2011 r. serii WZ0911 o wartości 1.933,887 mln zł oraz w listopadzie 2011 r. serii DZ1111 o wartości 1.436,919 mln zł (łącznie: 4.009,568 mln zł). Ministerstwo sprzedało obligacje WZ0115 po cenie minimalnej 1.000,00-1.000,10 zł, a obligacje DZ0121 po cenie minimalnej 971,90-971,90 zł. Natomiast obligacje DS1021 sprzedano po cenie minimalnej 998,00-998,10 i średniej rentowności 5,758-5,763%.