Do obrotu trafi 400 tys. akcji serii C i 400 tys. praw do akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.