Petrolinvest deklaruje, że skały w rejonie odwiertu charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami zbiornikowymi.

"Skały w rdzeniu wiertniczym są bardzo silnie spękane oraz zawierają liczne kawerny o średnicy do 2 cm. W rdzeniu stwierdzono również wizualnie ślady węglowodorów, w tym próbki pobranych skał wykazują w świetle ultrafioletowym świecenie charakterystyczne dla węglowodorów płynnych" - czytamy w raporcie.

Według spółki, "obecność szczelin i kawern w rdzeniu potwierdza wcześniejsze obserwacje wskazujące na występowanie bardzo dobrych właściwości zbiornikowych przewierconych warstw, między innymi na podstawie mających miejsce przypływów gazu do odwiertu, ucieczek płuczki wiertniczej oraz wyników wykonanych w odwiercie pomiarów geofizycznych".

"Próbki skał pobrane w rdzeniu pozwalają naocznie stwierdzić istnienie szczelinowatości i kawern w skałach. Łącznie wszystkie te fakty bardzo dobrze rokują dla wyniku przyszłego opróbowania" - czytamy dalej.

Po wyciagnięciu z odwiertu zestawu wiertniczego z aparatem rdzeniowym rozpoczęto zapuszczanie do odwiertu kolumny rur okładzinowych o średnicy 7 cali. Petrolinvest miał 39,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 86,32 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 52,77 mln zł wobec 57,78 mln zł rok wcześniej.