"KE z satysfakcją odnotowuje orzeczenie w sprawie zgodności pomocy finansowej dla Grecji z niemiecką konstytucją" - powiedziała rzeczniczka KE Pia Ahrenkilde. Podkreśliła, że ma ono ogromne znaczenie dla całej UE i jej zdolności, by stawić czoło kryzysowi zadłużenia, jaki dotknął kilka krajów członkowskich.

Trybunał w Karlsruhe odrzucił w środę skargi kwestionujące zgodność z konstytucją przyjętego w ubiegłym roku europejskiego pakietu ratunkowego dla Grecji oraz ustanowionego później europejskiego funduszu stabilizacyjnego EFSF (z którego skorzystały do tej pory Irlandia i Portugalia). Zażądał jednocześnie większej kontroli parlamentu nad decyzjami o wsparciu państw zagrożonych plajtą. Zdaniem sędziów za każdym razem komisja budżetowa niemieckiego Bundestagu powinna udzielać zgody na udział Niemiec we wsparciu finansowym zadłużonych krajów wspólnej waluty.

W świetle tego zastrzeżenia Ahrenkilde wyraziła nadzieję, że także w przyszłości niemiecki parlament da zielone światło pakietom pomocowym.

"Wierzymy w niemieckie instytucje demokratyczne i nie mamy wątpliwości co do ich zdolności, by uszanować orzeczenie i jednocześnie dalej działać z determinacją" - powiedziała rzeczniczka.

Bundestag już 29 września ma głosować nad przyjętą na szczycie 21 lipca reformą EFSF, która m.in. upoważnia fundusz do interweniowania na rynku wtórnym obligacji państwowych.

Ze stanowiska Trybunału ucieszył się też niemiecki komisarz ds. energii Guenther Oettinger, podkreślając, że Bundestag utrzyma wpływy na decyzje UE dotyczące pomocy finansowej. "Politycy niemieccy - rząd i Bundestag - mogą dalej działać. Tak było i tak będzie. Teraz parlament niemiecki będzie mógł ustalić, gdzie potrzeba nowych przepisów, a gdzie wystarczy jego upoważnienie. Myślę, że decyzje będą mogli podjąć we wrześniu" - oświadczył.

Komisarz odniósł się do przygotowywanych właśnie regulacji dotyczących kontroli parlamentu Niemiec nad działaniem EFSF. Wielu posłów chadecko-liberalnej koalicji rządzącej uzależnia swoje poparcie dla uzgodnionego na lipcowym szczycie strefy euro wzmocnienia EFSF od zwiększenia wpływu Bundestagu na decyzje o udzieleniu pomocy z tego programu.

Minister finansów Wolfgang Schaeuble ostrzegł w zeszłym tygodniu, że przyznanie parlamentowi zbyt dużego wpływu na decyzje o wsparciu zadłużonych krajów strefy euro może osłabić skuteczność EFSF.