Jak zaznaczył szef BKA Joerg Ziercke, istnieje też znaczna liczba przestępstw nieujawnionych, gdyż w obawie przed narażeniem swej reputacji wiele ofiar nie zwraca się do organów ścigania.

>>> Czytaj też: Mafijne grupy przestępcze koncentrują się na przestępstwach gospodarczych

Oficjalna statystyka za ubiegły rok mówi o 102 813 wykrytych przypadkach przestępczości gospodarczej, co w porównaniu z rokiem 2009 oznacza wzrost o 1,5 proc.