Na polepszenie nastrojów wpływ miała decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził legalność programów pomocowych dla peryferyjnych krajów strefy euro. Zatem droga do dalszych transz pomocy może wydawać się otwarta – jednak z drugiej strony wyrok Trybunału może wprowadzać bardziej restrykcyjne wymagania względem podmiotów otrzymujących pomoc. Dodatkowym czynnikiem poprawiającym sentyment inwestycyjny były lepsze od prognoz dane makroekonomiczne z niemieckiej gospodarki – produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 4 proc. w ujęciu miesięcznym, podczas gdy rynek zakładał odczyt na poziomie 0,5 proc.

Wydaje się jednak, że większe znaczenie dla dzisiejszych notowań miały informacje z Rzymu. Otóż program oszczędnościowy, który pierwotnie miał przynieść oszczędności rzędu 45 mld euro, został zwiększony i zapewni oszczędności wynoszące 54 mld euro. Poprawki, które wprowadzono niemalże na ostatnią chwilę zakładają, że osoby zarabiające ponad 300 tys. euro zostaną obciążone dodatkowym podatkiem rzędu 3 proc. (z pomysłu tego wcześniej zrezygnowano). Dodatkowo zwiększona zostanie stawka podatku VAT – nowa stawka wyniesie 21 proc. (obecnie 20 proc.). W plany te uwierzyli inwestorzy na rynku FI – rentowności 10-letnich włoskich obligacji skarbowych zniżkują i wynoszą po południu 5,28 proc. Z drugiej jednak strony polepszenie perspektyw włoskich finansów publicznych ma się nijak do sytuacji Grecji, która w dalszym ciągu jest dramatyczna – stopy dochodu dwuletnich obligacji wynoszą ok. 47 proc., zaś 10-letnich niewiele ponad 18 proc. Kolejne rekordy bije koszt zabezpieczenia się przed niewypłacalnością greckich emitentów – obecnie wynosi on ponad 2600 pkt. bazowych.

Na rodzimym rynku walutowym istotnym wydarzeniem była decyzja Rady Polityki Pieniężnej, a przede wszystkim komunikat dotyczący tej decyzji. Koszt pieniądza nie został zmieniony, co nikogo nie powinno dziwić. Zarówno rynek długu, jak i walutowy nie zareagował na decyzję. O godz. 16.00 poznaliśmy wspomniany komunikat. Stwierdzono w nim, że podwyżki kosztu pieniądza dokonane od początku roku sprowadzić powinny inflację do celu w średnioterminowej perspektywie. Wspomniano również o podwyższonej inflacji, która w najbliższych miesiącach może dalej utrzymywać się na podwyższonym poziomie. Inflację będzie jednak ograniczać słabszy wzrost gospodarczy oraz bardziej restrykcyjna polityka fiskalna.