Tak jak oczekiwaliśmy od czasu ostatniego posiedzenia (5-6.07) Rada wyraźnie zmieniła retorykę (w sierpniu posiedzenie decyzyjne nie było planowane). Sygnały wysyłane przez Radę można interpretować jako powolną zmianę nieformalnego nastawienia w polityce pieniężnej i właśnie to powolne tempo mogło zaskoczyć rynek finansowy. Nieco bardziej niż się spodziewaliśmy RPP jeszcze akcentowała ryzyka związane z wysoką inflacją (ryzyko utrzymywania wysokiej inflacji nawet w sytuacji spadku aktywności gospodarczej). Zmieniony został bilans ryzyk, chociaż Rada tylko w ograniczonym stopniu zasygnalizowała ryzyka wynikające z osłabienia aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, strefie euro oraz niektórych gospodarkach wschodzących. To też mogło być pewnym zaskoczeniem biorąc pod uwagę, że niektóre banki centralne na świecie zdecydowały się już na obniżenie stóp procentowych (Brazylii, czy Turcji), argumentując swoje decyzje pogarszającą się perspektywą globalnej gospodarki. RPP dostrzega też ryzyka spowolnienia PKB w III kw. Naszym zdaniem na kolejnym posiedzeniu RPP może w większym stopniu akcentować ryzyka globalne, natomiast wyraźniejsza zmiana retoryki może nastąpić po publikacji kolejnej projekcji inflacyjnej NBP (w listopadzie). Prezes NBP nie wykluczył, że nowa ścieżka inflacyjna może wskazywać szybsze tempo spadku inflacji w okolice celu w okresie oddziaływania polityki pieniężnej.

Decyzja RPP była neutralna dla rynku pieniężnego. Oprocentowanie depozytów O/N było zbliżone do stopy referencyjnej NBP. Taki stan powinien utrzymać się do piątku.

Na rynku stopy procentowej środowa sesja przyniosła wzrost rentowności SPW (o 3-5 pb) i kontraktów IRS (o 8-11 pb). Naszym zdaniem mamy do czynienia z przeceną aktywów po bardziej restrykcyjnym tonie uzasadnienia decyzji, ale i powrotem inwestorów na rynki o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (m.in. akcji). W najbliższych miesiącach w dalszym ciągu na rynku utrzymywać się będzie oczekiwanie na obniżki stóp, chociaż nie jak wskazywały pojawiające się skrajne opinie w 2011 r. Środowe zmiany notowań traktujemy zatem jako krótkoterminowe odreagowanie.

W czwartek Ministerstwo Finansów zorganizuje aukcję zamiany. Odkupowane będą obligacje WZ0911 (11,2 mld PLN), DZ1111 (4,5 mld PLN) i OK0112 (24,4 mld PLN). W zamian będzie można obejmować emisję PS0416/DS1021. W Europie z kolei odbędzie się posiedzenie decyzyjne EBC. Spodziewamy się utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie oraz wspierającej rynek stopy procentowej zmiany nastawienia w polityce pieniężnej na łagodniejsze.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.