W rekomendacji przyjęto cenę akcji z 6 września w wysokości 1.910 zł. W czwartek po godz. 10-ej za akcję operatora sieci odzieżowej płacono 1.920 zł. Analitycy podkreślają w rekomendacji, że LPP posiada niskie zadłużenie, generuje pozytywny cash flow i płaci dywidendę.

Analitycy chwalą też strategię spółki i jej rozwój organiczny w Europie Środkowej i Rosji.