PKB po I kwartale wzrósł w ujęciu rocznym o 3,5 proc.

Kwartał do kwartału PKB Łotwy wzrósł w II kwartale o 2 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Resort finansów Łotwy szacuje, że w 2011 r. PKB Łotwy może wzrosnąć o 5 proc.