We Włoszech istnieje 110 prowincji, które są jednostkami administracyjnymi pośrednimi między gminami a regionami. Zlikwidowane zostaną również tzw. prowincje o statusie specjalnym z wyjątkiem granicznych prowincji Trento i Bolzano, w których część ludności jest niemieckojęzyczna.

Przewiduje się, że reforma wejdzie w życie w 2014 roku.

Początkowo plan nadzwyczajnych posunięć oszczędnościowych, ogłoszony przez rząd włoski 12 sierpnia, przewidywał zlikwidowanie prowincji mających mniej niż 300 tys. mieszkańców lub mniej niż 3 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni. Następnie jednak przyjęto bardziej radykalny wariant przeprowadzenia reformy poprzez zmianę odpowiednich zapisów konstytucyjnych.

We Włoszech ustawy zmieniające poszczególne zapisy konstytucyjne są uchwalane przez obie izby parlamentu, przy czym debata nad nimi musi się odbyć dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż trzy miesiące. Ich uchwalenie wymaga absolutnej większości głosów członków Izby Deputowanych i Senatu.

Zastosowania radykalnych cięć oszczędnościowych domaga się od Włoch Europejski Bank Centralny zaniepokojony wysokim zadłużeniem kraju. Włoski dług publiczny wynosi 120 proc. PKB i jest jednym z najwyższych na świecie.