Oferta miała charakter niepubliczny. "Środki z emisji posłużą dywersyfikacji bazy lokat negocjowanych uzyskiwanych od klientów korporacyjnych. Pozwolą także na wzrost udziału banku w środkach pozyskiwanych od instytucjonalnych klientów finansowych oraz na wzmocnienie pozycji banku na rynku nieskarbowych papierów dłużnych" - głosi komunikat.

W pierwszej transzy, w sierpniu tego roku PKO BP wyemitował krótkoterminowe trzymiesięczne obligacje dyskontowe na kwotę 1,25 mld zł. Kwota emisji w ramach programu obligacji własnych na rynek krajowy może wynieść 5 mld zł lub równowartość w innych walutach.

W połowie czerwca PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 250 mln CHF w ramach otwartego w 2008 roku programu o wartości 3 mld euro. Emisja miała charakter publiczny i była skierowana do inwestorów instytucjonalnych inwestujących na rynku długu.