Tym samym spełniony został ostatni warunek zawieszający umowy zakupu ICOS GmbH. "Boryszew SA złożył oświadczenie o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu zależnego Centermedia Spółka z o.o. wynikające z umowy zakupu 100% udziałów w spółce ICOS GmbH a dotyczące poręczeń udzielonych przez sprzedającego na rzecz ICOS GmbH lub podmiotów od niego zależnych. W związku z powyższym spełniony został ostatni warunek zawieszający zawartej w dniu 20 lipca 2011r. umowy i z dniem 8 września 2011r. następuje przejście własności nabywanych udziałów na Centermedia" - czytamy w komunikacie.

W lipcu Boryszew informował, że Centermedia podpisała umowę nabycia 100% udziałów w spółce ICOS GmbH , za kwotę 2,1 mln euro. ICOS jest 100% udziałowcem spółek Theysohn Kunstoff GmbH z siedzibą w Salzgitter i Theysohn Formenbau GmbH z siedzibą w Lagenhagen k/Hannoveru.

Theysohn Kunstoff to wieloletni dostawca części samochodowych produkowanych w technologii wtrysku do modeli koncernu Volkswagen, takich jak VW Passat, VW Tiguan, VW Golf, VW Polo, Seat Ibiza i wielu innych. Przychody Theysohn Kunstoff w 2010 roku były na poziomie 48 mln Eur. Natomiast Theysohn Formenbau to producent form do produkcji w technologii wtrysku, głownie do przemysłu samochodowego i opakowań o przychodach w 2010 roku na poziomie 11 mln Eur.

"Zakup Grupy ICOS GmbH stanowi kolejny krok w rozwoju Boryszew SA jako międzynarodowego koncernu z branży automotive. Razem z przejętymi aktywami międzynarodowej grupy AKT Grupa Boryszew stanie się znaczącym dostawcą elementów plastikowych do samochodów VW, Daimler Mercedes i Opel" - podsumowano w komunikacie. W I poł. 2011 roku spółka miała 70,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 29,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2059,44 mln zł wobec 1390,54 mln zł.