Po drugie wyraźnie zmienił ton uzasadnienia w części dotyczącej ryzyk dla wzrostu gospodarczego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa EBC Jean-Claude Tricheta skorygowana w dół została projekcja PKB opracowana przez ekspertów banku centralnego: w 2011 r. do przedziału 1,4%-1,8% (wobec 1,5%-2,3% w projekcji czerwcowej) i do 0,4%-2,2% w 2012 r. (wobec 0,6%-2,8% w projekcji czerwcowej). Przyczyną rewizji prognozy są nasilające się ryzyka, przede wszystkim leżące po stronie gospodarki globalnej, ale również tendencje widoczne w samej strefie euro. Z kolei oczekiwania dotyczące inflacji nie uległy zmianie w relacji do projekcji czerwcowej – oczekiwany jest roczny HICP na poziomie 2,5%-2,7% w 2011 r. (wobec 2,5%-2,7% w projekcji czerwcowej) i 1,2%-2,2% w 2012 r. (wobec 1,1%-2,3% w projekcji czerwcowej). Korekta w przypadku inflacji dotyczyła tylko nieznacznego zawężenia przedziału oczekiwanego wskaźnika w przyszłym roku. Z punktu widzenia przyszłej polityki pieniężnej ważny jest brak zagrożeń po stronie przyszłej dynamiki cen konsumpcyjnych, która powinna być w 2012 r. zgodna z celem inflacyjnym EBC. Czynnikiem, który może prowadzić do szybszego spadku cen będzie niższy wzrost PKB, eliminujący spekulacje w zakresie ewentualnych dalszych podwyżek stóp procentowych. Warto podkreślić, że silna zmiana retoryki EBC nastąpiła po niedawnej lipcowej podwyżce stopy refinansowej o 25 pb do 1,50% (od 13 lipca). Czwartkowe uzasadnienie decyzji przez EBC może naszym zdaniem stymulować spekulacje na temat obniżenia stóp procentowych w strefie euro. Poza korektą prognoz makroekonomicznych, Jean-Claude Trichet nie zapowiedział zmiany w zakresie wykorzystywanych niestandardowych instrumentów monetarnych.

W czwartek również Bank Anglii zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

W piątek odbędzie się operacja otwartego rynku. NBP naszym zdaniem może wystawić do sprzedaży 7-dniowe bony za 97 mld PLN. Przy tej skali operacji na rynku pieniężnym stawki depozytowe O/N mogą utrzymywać się w okolicach stopy referencyjnej.

Na rynku stopy procentowej widać było w czwartek lekkie spadki rentowności SPW oraz kontraktów IRS. Powodem umocnienia notowań mogły być sygnały płynące ze strony EBC, a także odreagowanie po środowej krótkookresowej przecenie.

W czwartek Ministerstwo Finansów zorganizowało aukcję zamiany. Odkupowane były obligacje WZ0911 (11,2 mld PLN), DZ1111 (4,5 mld PLN) i OK0112 (24,4 mld PLN). W zamian emitowane były papiery PS0416 i DS1021. Inwestorzy zgłosili łączny popyt w wysokości 3,9 mld PLN, natomiast wartość emisji wyniosła 3,2 mld PLN. Rentowność PS0416 ustalona została na 4,870%-4,889%, natomiast DS1021 na 4,545%-5,558%. Aukcja ma neutralny wpływ na notowania. Rynek w najbliższych dniach powinien wzmacniać zbliżający się wykup obligacji WZ0911 (24 września, 10,6 mld PLN). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.