Do obrotu trafiło 1.826.000 akcji spółki serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.

Z emisji prywatnej Ekobox pozyskał 5,2 mln zł.

Oferta usług spółki obejmuje projektowanie, budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych. W 2010 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 2,1 mln zł, czyli o 16 proc. więcej niż w 2009 roku, gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł. W 2011 roku Ekobox przewiduje zysk netto na poziomie około 3,1 mln zł.