Jak podkreślają autorzy raportu, w 2010 r. sektor farmaceutyczny w sposób bezpośredni i pośredni odpowiadał za prawie 1 proc. PKB, czyli 11,1 mld zł. W ciągu najbliższych pięciu lat branża farmaceutyczna ma potencjał, aby wytwarzać ponad 1 procent PKB. Jednak - jak czytamy w raporcie - warunkiem wzrostu jest usprawnienie systemu opieki zdrowotnej.

Eksperci firmy doradczej PwC obliczyli, że tylko w ubiegłym roku branża farmaceutyczna zasiliła budżet państwa kwotą miliarda zł w formie podatków i innych opłat. Prawie dwie trzecie tego wkładu pochodzi od firm produkujących leki innowacyjne.

Z analizy ekspertów PwC wynika, że spośród firm farmaceutycznych działających w naszym kraju największe przełożenie na gospodarkę mają te przedsiębiorstwa, które posiadają zakłady produkcyjne w Polsce. Jednak również i te, które sprowadzają leki z zagranicy, istotnie wpływają na gospodarkę i społeczeństwo. Składa się na to m.in. tworzenie miejsc pracy, edukacja lekarzy i pacjentów.

Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny jest - według Komisji Europejskiej - najbardziej innowacyjną branżą w Europie, przeznaczającą ok. 16 proc. swoich przychodów na działalność badawczo-rozwojową. Według badań naukowych stosowanie zaawansowanych metod terapeutycznych ma pozytywny wpływ na długość życia, a stosowanie leków innowacyjnych przyczynia się w 40 proc. do tego efektu.

Eksperci PwC zwracają uwagę na brak długofalowej polityki lekowej oraz przeszkody administracyjne np. opóźnienia przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych. Zjawiska te - ich zdaniem - prowadzą do ograniczeń w dostępie polskich pacjentów do innowacyjnych leków.