Spółka jest 305-tą notowaną na NewConnect i 125-tą, która w tym roku zadebiutowała na alternatywnym rynku warszawskiej GPW. Ok. godz. 12:45 kurs wynosił nadal 2,80 zł, co oznacza spadek o 2,1 proc. wobec ceny odniesienia.

"Udało się nam skutecznie przeprowadzić ofertę prywatną o wartości przekraczającej 5 mln zł. Dzięki tym środkom będziemy w stanie zaangażować się w projekty związane z budową sieci wysokiego napięcia, które wymagają większych nakładów własnych, ale i gwarantują większe zyski. Pozyskane fundusze pozwolą nam także rozbudować i doposażyć zaplecze sprzętowe oraz rozszerzyć działalność poza teren województwa świętokrzyskiego" - powiedział prezes spółki Kamil Suchański, cytowany w komunikacie. Do obrotu trafiło 1 826 000 akcji spółki serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.

Z emisji prywatnej Ekobox pozyskał 5,2 mln zł. Oferta usług spółki obejmuje projektowanie, budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych. W 2010 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 2,1 mln zł, czyli o 16 proc. więcej niż w 2009 roku, gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł. W 2011 roku Ekobox przewiduje zysk netto na poziomie około 3,1 mln zł.