Na rynku stopy procentowej widać było wyraźną tendencję do wzrostu rentowności SPW (o 3-10 pb) oraz kontraktów IRS (o 7-13 pb). Powodem tak silnej przeceny była przede wszystkim silna deprecjacja złotego (na rynku EUR/PLN kurs wyraźnie wybił się w górę do nawet 4,35, kończąc tym samym prawie dwuletni trend boczny). W krótkiej perspektywie to właśnie wycena złotego stała się czynnikiem ryzyka dla rynku stopy procentowej. Brak pozytywnych sygnałów ze strefy euro w odniesieniu do problemów związanych z kryzysem nadmiernego zadłużenia, a także systematyczna korekta prognoz dotyczących światowego wzrostu gospodarczego ciążyć może w najbliższych dniach na notowaniach, nasilając wzrost awersji do ryzyka.

W przyszłym tygodniu nie odbędzie się żadna aukcja dłużnych papierów skarbowych. Najbliższy przetarg odbędzie się 22 września (oferowane będą papiery serii WS/WZ o wartości 1,0-3,0 mld PLN).

W kontekście polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej warto wspomnieć, że prezes NBP Marek Belka stwierdził, że modyfikacja projekcji NBP dotycząca wzrostu PKB w Polsce w 2012r. prawdopodobnie będzie niewielka. Zdaniem przewodniczącego RPP bank centralny spodziewał się spowolnienia gospodarczego w przyszłym roku, stąd skala ewentualnej rewizji prognoz będzie ograniczona.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym.