W I półroczu zysk netto Domu Maklerskiego BOŚ wyniósł 7,42 mln zł wobec 8,01 mln zł rok wcześniej.

Przychody z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych wyniosły 23,71 mln zł wobec 27,97 mln zł w I półroczu 2010 r.

Koszty działalności maklerskiej wyniosły 34,91 mln zł wobec 34,41 mln zł rok wcześniej.

Na koniec czerwca DM BOŚ prowadził 56 368 rachunków, co oznacza wzrost o 4 504 rachunków (8,6%) w porównaniu ze stanem na koniec 2010 r.