"Drugi tydzień z rzędu rosną nastroje polskich konsumentów. Dalszej poprawie uległy ocena sytuacji gospodarczej w Polsce (zmiana +3 pkt), a także klimatu zakupowego (+2 pkt.). Bez zmian pozostała ocena własnej sytuacji finansowej badanych. Należy jednak zauważyć, że zarówno ocena klimatu zakupowego (-20 pkt.) oraz ocena sytuacji gospodarczej (-19 pkt.) kraju pozostaje negatywna" - napisano w raporcie.

"Niepokoje inwestorów widoczne na rynkach finansowych, także piątkowe osłabienie złotego, załamanie na warszawskiej giełdzie papierów w piątek nie wpłynęły na zmianę nastawiania polskich konsumentów. Niewykluczone, że za zwiększenie optymizmu odpowiada spadek i ustabilizowanie kursu CHF, którego niedawne wahania w percepcji społecznej mogły stanowić uosobienie niepewności sytuacji gospodarczej. Należy jednak założyć, że nastroje konsumentów wciąż pozostaną wyjątkowo wrażliwe na zmiany sytuacji w Polsce, szczególnie te, które mogą wpłynąć na sytuację finansową konsumentów. W tym kontekście tocząca się kampania wyborcza jest elementem stabilizującym nastroje konsumenckie, ponieważ rządzący będą w tym okresie unikać komunikowania decyzji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na nastroje wyborców" - dodano.

Instytut Badania Opinii "Homo Homini" 30 lipca 2011 r. rozpoczął badanie konsumenckiego wskaźnika oceny sytuacji gospodarczej (wskaźnik nastroju konsumentów) opartego na analogicznym badaniu realizowanym w Stanach Zjednoczonych od 1985 roku pod nazwą Consumer Comfort Index.

map/ jtt/ drag/