W takich warunkach otwarcie nowego tygodnia na rynkach akcyjnych mogło być tylko spadkowe. W poniedziałek w regionie Azji i Pacyfiku indeks MSCI AC Asia Pacific poszedł w dół o 2,2%, a o godz. 8:33 kontrakty terminowe na europejski indeks EURO STOXX 50 i warszawski indeks WIG20 szły w dół odpowiednio o: 3,28% i 1,92%.

Jeżeli do tego wszystkiego dołożyć to, że w piątek ze swojego stanowiska zrezygnował Jurgen Stark, członek zarządu i przy okazji główny ekonomista ECB – to jego protest przeciwko programowi skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny – oraz sobotnie doniesienia dotyczące tego, że największe francuskie banki (Societe Generale, Credit Agricole i BNP Paribas) – według BIS banki tego kraju są najbardziej zaangażowane w greckie papiery - szykują się na możliwą obniżkę swoich ratingów przez agencję Moody’s (umieściła ona te banki na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki w dniu 15 czerwca), to jak nie patrzeć nerwowości inwestorów nie ma się co dziwić.

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.