Urzędnicy skarbowi są niezadowoleni ze zmniejszenia ich premii, a taksówkarze sprzeciwiają się zniesieniu restrykcyjnych przepisów dotyczących wydawania licencji.

Poniedziałkowy strajk ogłoszono mimo narastającego zaniepokojenia rynków wysiłkami greckiego rządu zmierzającymi do uratowania gwałtownie kurczącej się gospodarki oraz dzień po wprowadzeniu jednorazowego podatku od nieruchomości.

Socjalistyczny grecki rząd twierdzi, że wprowadzenie nowych środków po 20 miesiącach oszczędności było podyktowane spadkiem dochodów, który zagraża uzyskaniu kolejnych transz niezbędnej dla Grecji pomocy finansowej z UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.