"W naszym zaktualizowanym scenariuszu dla polskiego sektora bankowego uwzględniliśmy oczekiwane spowolnienie wzrostu PKB w Polsce do 3,2% w 2012 z 3,8% w 2011 oraz jedną obniżkę stopy referencyjnej na początku 2012 do 4,25%. W konsekwencji przy pogarszających się perspektywach dla dalszego dynamicznego przyrostu kredytów detalicznych w sektorze, wynikających również z wprowadzenia w życie zmian regulacyjnych oraz z utrzymującego się silnego CHF, zalecamy przeważanie banków z ekspozycją na bardziej wzrostowy segment korporacyjny oraz notowanych z wysokimi dywidendami" - czytamy w raporcie.

Poniżej poszczególne rekomendacje analityków DI BRE wraz z wyceną: Getin Hodling, rekomendacja: Trzymaj (Obniżona), cena docelowa: 9,3 zł, Bank Handlowy, rekomendacja: Akumuluj (Podwyższona), cena docelowa: 72,0 zł, ING BSK, rekomendacja: Kupuj (Niezmieniona), cena docelowa: 900,0 zł, Kredyt Bank, rekomendacja: Redukuj (Obniżona), cena docelowa: 13,1 zł, Bank Millennium, rekomendacja: Trzymaj (Podwyższona), cena docelowa: 4,8 zł, Bank Pekao SA, rekomendacja: Akumuluj (Niezmieniona) cena docelowa: 160,0 zł, PKO BP, rekomendacja: Kupuj (Niezmieniona), cena docelowa: 41,0 zł.