W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 271,0 zł. W piątek na zamknięciu kurs akcji wynosił 260 zł, a w poniedziałek do 09:40 nie odnotowano żadnej transakcji.

"Cena blachy transformatorowej w II kwartale odbiła się od dna. Średnia cena wzrosła po raz pierwszy od 2008 roku, jednak wzrost wyniósł zaledwie ok. 40 EUR/t. Można oczekiwać, że trend się odwrócił i nie należy oczekiwać ponownych spadków cen blachy. W III kwartale spółka średnio zwiększy ceny o kolejne 40-50 EUR/t, a nie można wykluczyć kolejnych podwyżek w końcówce roku. Potencjał wzrostu nie jest jednak duży, gdyż globalne moce produkcyjne przewyższają cały czas popyt o ok. 500 tys. ton. Uważamy, że przy obecnej cenie ryzyko spadku kursu nie jest duże, natomiast ze względu na dużą dźwignię operacyjną, w wypadku silnych wzrostów cen blachy, zyski mogą wzrosnąć skokowo. Podwyższamy nasze prognozy (zysk netto na ten rok z 90.2 mln zł do 105.2 mln zł), cenę do celową z 219 zł do 262 zł oraz rekomendację z 'redukuj' do 'neutralnie'" - czytamy w komunikacie.