Po czerwcu br. deficyt ten wyniósł 6,7 mld euro. Eksport w tym okresie wzrósł o 13,0% w ujęciu rocznym i osiągnął 77,1 mld euro, zaś import - o 14,1% r/r i wyniósł 85,3 mld euro, podano także. GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w tym okresie 107,4 mld USD, a import - 118,9 mld USD. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 18,5%, a import o 19,7%.

Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 11,5 mld USD (w analogicznym okresie poprzedniego roku - minus 8,7 mld USD). Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

"Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się - minus 43,3 mld zł (minus 15,2 mld USD, minus 11,0 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 21,4 mld zł (minus 7,5 mld USD, minus 5,4 mld euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 32,1 mld zł (11,2 mld USD, 8,1 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 37,6 mld zł (13,2 mld USD, 9,5 mld euro).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 84,8% (w tym UE 78,4%), a w imporcie 67,1% (w tym UE 59,7%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,6%) i 67,7% (w tym UE 60,0%) w analogicznym okresie ub. roku" - podano w komunikacie. "Udział Niemiec w eksporcie był wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,5 pkt i wyniósł 26,2%, a w imporcie – wyższy o 0,1 pkt i stanowił 22,0%.

Dodatnie saldo wyniosło 5,8 mld zł (2,0 mld USD, 1,5 mld euro), wobec 4,8 mld zł (1,6 mld USD, 1,2 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej. Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Szwecji, W. Brytanii, Niderlandów, Hiszpanii i Włoch, a importu z Rosji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Niderlandów, W. Brytanii, Francji, Belgii, Chin i Włoch.