DM IDMSA jest oferującym akcje Mex Polska.

"Wycena metodą porównawczą grupy Mex Polska z 12 spółkami z sektora gastronomicznego oraz z podmiotami prowadzącymi kluby muzyczne notowanymi na europejskich giełdach (AmRest, Capital, Greene, Groupe Flo, Ibersol, Individual, Luminar, Marston, Mitchells, Prezzo, Restaurant Group, Rosinter) wskazała cenę akcji Mex Polska w przedziale 8,2-12,8 zł za akcję" - czytamy w komunikacie.

Analitycy DM IDMSA podkreślają w raporcie, że segment casual dining, w którym prowadzi działalność grupa kapitałowa Mex Polska, charakteryzuje się dużą atrakcyjnością i ma potencjał do dynamicznego rozwoju. Zgodnie z prognozami Deloitte Polska, segment ten będzie rósł w tempie ok. 6% rocznie do 2015 roku. Zwrócono uwagę, że również drugi główny obszar działalności grupy – rynek klubów muzycznych cechował się w latach ubiegłych rozwojem, a zainteresowanie tego typu rozrywką wśród konsumentów wzrasta. Wycena DM IDMSA uwzględnia plany ekspansji w zakresie restauracji The Mexican, Browar de Brasil, Pijalni Wódki i Piwa oraz klubów muzycznych.

"Plany inwestycyjne Mex Polska zakładają otwarcie w 2011 r. jeszcze dwóch restauracji Browar de Brasil, trzech Pijalni Wódki i Piwa oraz jednego klubu muzycznego. W 2012 r. grupa zamierza otworzyć co najmniej dwa kluby muzyczne, cztery Pijalnie Wódki i Piwa oraz jedną restaurację Browar de Brasil" - czytamy dalej.

Z emisji nowych akcji serii C w ramach pierwszej oferty publicznej Mex Polska chce pozyskać ok. 11,6 mln zł netto. Środki te zostaną wykorzystane na przyspieszenie rozwoju grupy poprzez otwarcie nowych klubów muzycznych oraz restauracji. Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA. Po I półroczu 2011 r. skonsolidowane przychody netto spółki wyniosły 16,4 mln zł w porównaniu do 12,8 mln zł w analogicznym okresie 2010 r. Zysk netto przekroczył 1 mln zł, wobec 1,8 mln zł po pierwszych sześciu miesiącach 2010 r.

"W 2010 oraz w I połowie obecnego roku zrealizowaliśmy szereg dużych inwestycji, obejmujących uruchomienie 2 restauracji The Mexican, restauracji Browar de Brasil, dwóch klubów muzycznych oraz Pijalni Wódki i Piwa. Tak dynamiczny rozwój sieci wiąże się jednak zarówno z wyższymi kosztami finansowymi i amortyzacji, jak i przejściowym okresem, w którym nowo otwarte lokale - dochodząc jeszcze do optymalnego poziomu przychodów - generują już koszty operacyjne w pełnej wysokości, wymagając jednocześnie zwiększonych nakładów na promocję i reklamę. Z tych względów zysk netto w I półroczu br. nie wzrastał w tak szybkim tempie jak sprzedaż" – powiedział prezes Mex Polska Paweł Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że restauracje, które zostały uruchomione w ubiegłym roku, w drugim półroczu tego roku osiągną docelowy poziom przychodów. Również wrocławski klub Bed i łódzki klub Bedroom - uruchomione w roku ubiegłym, w fazę pełnej sprzedaży wejdą w okresie jesienno-zimowym 2011 r. "Zarówno te, jak i kolejne realizowane przez nas inwestycje, umożliwią nam skokowy wzrost przychodów i zysków - na koniec 2011 r. przewidujemy zwiększenie zysku o 19 proc. r/r, a w 2012 r. powinien wzrosnąć on o blisko 50 proc. w ujęciu rocznym" - wskazuje Kowalewski.

Zgodnie z prognozą spółki skonsolidowane przychody na koniec 2011 r. sięgną 45,4 mln zł (wzrost o 53% r/r), a w 2012 r. wyniosą 61,8 mln zł (wzrost o 36% r/r). Zysk netto grupy na koniec 2011 r. przekroczyć ma 5,1 mln zł, a w 2012 r., m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji, wzrośnie wg prognozy do poziomu 7,6 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) wyniesie wg prognozy 10,2 mln zł w 2011 r. oraz 14,5 mln zł w 2012 r., wzrastając o odpowiednio o ok. 41% i 42%. W 2010 r. przychody grupy kapitałowej Mex Polska wyniosły 29,6 mln zł (wobec 16,6 mln zł w 2009 r. oraz 10,9 mln zł w 2008 r.), a zysk netto sięgnął 4,3 mln zł (0,5 mln zł w 2009 r. oraz 1 mln zł w 2008 r.).