Roczna cena docelowa została obniżona o 5,4 proc. do 35,1 zł z 37,1 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu giełdy w Warszawie za akcje EUROCACH płacono 23,61 zł, czyli o 48,7 proc. taniej od ceny docelowej wyznaczonej przez analityków.