W rekomendacji przyjęto cenę w wysokości 4,00 zł, w poniedziałek po godz. 16. za akcję PGNiG płacono 3,93 zł po wzroście o 0,77% wobec kursu odniesienia.

„Rozczarowujące wyniki za 2Q, droga akwizycja elektrociepłowni Vattenfalla i opóźnienie w uruchomieniu produkcji w projekcie norweskim to lista złych informacji jakie w ostatnich tygodniach wpłynęły na notowania PGNiG. Nie pozostają one również obojętne wobec naszych prognoz i wyceny. Słabszy wynik na wydobyciu w 2Q i brak oczekiwanych już w tym roku zysków ze złoża Skarv oznaczają, że drugie półrocze będzie gorsze od naszych pierwotnych założeń. Nie zmieniają się co prawda nadal ciekawe perspektywy średnioterminowe dla spółki (Norwegia, złoże LMG, nowe magazyny, możliwa liberalizacja rynku, prace poszukiwawcze na złożach łupkowych), ale biorąc pod uwagę mniej korzystny scenariusz na najbliższe kwartały, mocną przecenę spółek porównywalnych i fakt że od początku roku PGNiG było najlepszą pozycją z WIG20 (32% powyżej indeksu) zamykamy naszą pozytywną rekomendację wydając zalecenie trzymaj" – czytamy w raporcie.