W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 91 zł. W poniedziałek po godz. 16 za akcję płacono 84,7 zł.

„W naszej opinii inwestorzy w najbliższych tygodniach będą jednak skupieni na doniesieniach z rynku zbóż, które powinny dać odpowiedź na pytanie czy czeka nas jeszcze jeden doskonały sezon w sektorze nawozowym czy też znaczny spadek rentowności. W naszej opinii bardziej prawdopodobny jest ten drugi scenariusz. Dotychczasowe spadki notowań ZAP powodują jednak, że zamykamy naszą negatywną rekomendację i podnosimy zalecenie do trzymaj" – czytamy w raporcie.