W dniu wydania raportu za jedną akcję PGE inwestorzy płacili 19,01 zł, zaś w poniedziałek, ok. godz. 16:30 kurs akcji wynosił 18,62 zł, po spadku o 2,00% wobec poprzedniego zamknięcia.

„Kurs akcji PGE spadł w sierpniu nieco mocniej od rynku, co na pewno stanowi zaskoczenie w kontekście defensywnego charakteru spółki. Częściowo negatywny wpływ na notowania miał ogłoszony plan derogacji, które efektywnie okazały się niższe niż zakładano, ale tak jak opisywaliśmy to w naszych komentarzach nie można aplikować tych parametrów nie zwracając uwagi na możliwość podniesienia cen (obecna cena w Polsce to 200 PLN/MWh vs. 240 PLN/MWh w Niemczech) i tańsze zakupy uprawnień do emisji (12 EUR/t, a nie jak zakładaliśmy do tej pory 22 EUR/t). Dodatkowo na ostatniej konferencji zarząd zapowiedział rewizję planów inwestycyjnych, co oznacza że capex w najbliższych latach będzie mniejszy (opóźnienia i rezygnacja z niektórych projektów, a także niższe koszty realizowanych inwestycji), co zwiększy wartość wolnych przepływów pieniężnych. Nie można także zapominać, że po sprzedaży Polkomtela dywidenda za rok 2011 może ! sięgnąć 1,7 PLN na akcję (yield 8,8%). Biorąc te kwestie pod uwagę oraz ostatni spadek kursu, podnosimy rekomendację dla PGE do kupuj. P/E na ten rok wynosi 8,9 a EV/EBITDA 4,8"- czytamy w raporcie.