U źródeł wyprzedaży złotego niezmiennie stoi wzrost awersji do ryzyka, napędzany obawami o przyszłość Strefy Euro. To przekłada się na wyprzedaż akcji na giełdach i spadek notowań EUR/USD, dając impuls do pozbywania się polskiej waluty. Trudno jednak nie dostrzec, że zachowuje się ona gorzej niż inne waluty regionu, a jej słabość koreluje z rekordowymi notowaniami kontraktów CDS na polski dług. Wydaje się, że inwestorzy wykorzystują dużą płynność polskiego złotego, grając przeciwko niemu.

W poniedziałek, podobnie jak w piątek, na rynku aktywny był Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).Tym razem sprzedawał on nie dolary, ale euro. W godzinach popołudniowych kurs wspólnej waluty wrócił z okolic 4,34 zł do 4,3050 zł. Później jednak notowania EUR/PLN ponownie ruszył do góry. Przyczynić do tego mogły się dane o bilansie płatniczym Polski. Wprawdzie deficyt na rachunku bieżącym był tylko nieznacznie gorszy od prognoz (1,61 mld EUR wobec 1,55 mld EUR), ale w danych widać wyraźne hamowanie eksportu, co odzwierciedla spowolnienie wzrostu gospodarczego w Niemczech (największy partner handlowy Polski). Tendencja ta w kolejnych miesiącach prawdopodobnie jeszcze się pogłębi, co odbije się na wynikach polskiej gospodarki. W naszej opinii, o ile jeszcze w tym roku PKB wzrośnie o 4%, to w przyszłym spowolni do 3%.

We wtorek złoty wciąż będzie pozostawał pod wpływem czynników globalnych. Relatywnie niewielki wpływ na jego zachowanie będą miały, publikowane przez GUS, dane o inflacji. W sierpniu oczekiwany jest jej wzrost do 4,2% z 4,1% R/R miesiąc wcześniej.

Przedstawione w powyższym opracowaniu treści , sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora, mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową zawsze związane są z ryzykiem i mogą w efekcie przynieść zyski oraz straty, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy. Powielanie lub publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody X- Trade Brokers DM S. A. jest zabronione.